dimarts, 31 d’agost del 2010

EQUIP DIRECTIU

Coordinador General EMVIC: Lluís Vila D'Abadal (Vic)
Regidora de cultura Ajuntament St Hilari: Cristina Tejedor
Regidor de cultura Ajuntament d'Arbúcies: Manel Serras
Directora de l’EMVIC : Montserrat Catllà (Vic)
Coordinador aules associades : Sebastià Bardolet (Vic)
Coordinació i secretaria de l’ Aula de Musica de St Hilari i l' Escola de Müsica Mestre Lluis Torres d'Arbúcies: Montserrat Cufi

PROFESSORAT

Joan Carles Aguerri, professor de bateria
Rosa Badenas, professora de llenguatge musical i piano
Josefina Bonet, professora de violí
Anna Crusat, professora de flauta travessera, llenguatge musical  i sensibilització
Montserrat Cufí, professora de sensibilitzacions, llenguatge musical , cant coral
Toni Miralpeix, professor de llenguatge musical , piano i cant coral
Ramon Pastor, professor de guitarra elèctrica, combo
Marta Sanchez, professora de guitarra
Xavier Torrent, professor de saxo, clarinet i flabiol
Dolors Vidal, professora de violoncel i llenguatge musical

INSTRUMENTS I MATÈRIES

L'Aula de Música de Sant HIlari i l' Escola de Müsica d' Arbúcies  ofereix la possibilitat de fer les següents matèries:
Sensibilització a partir 4 anys, llenguatge musical,   cant coral, combo, prova d’accés al Conservatori, , orquestra.

Instruments:
piano, violí, violoncel, flabiol, flauta travessera, clarinet, saxo, guitarra , guitarra elèctrica i bateria.

DISSENY CURRICULAR

DISSENY CURRICULAR 2012/2013


• Sensibilització dels 4 al 5 anys

Alumnes entre 4 i 5 anys ( P4 i P5 ) en aquest nivell és treballa sensorialment la música i el coneixement dels diferents instruments que és poden practicar a l’ Aula de Música. Inici essencial per començar a formar el músic. Mòdul de 45 minuts setmanal, classe col•lectiva.

• Nivell Elemental 1r i 2n, dels 6 als 7 anys

En aquest nivell és un moment important perquè els alumnes comencen el llenguatge musical, el cant coral i l’estudi d’instrument.

--L’opció A, on l’alumne farà classe col•lectiva de llenguatge 60m setmanals, cant coral 45 m setmanal i classe d’instrument individual ( mòdul de 20 m setmanal)

--L’opció B,  l’alumne farà classe col•lectiva de llenguatge 60 m setmanal i cant coral 45m setmanal, sense instrument

• Nivell Elemental 3r, 4rt, 5è i 6è, dels 8 als 11 anys

Tots els alumnes segueixen un criteri troncal amb la finalitat d’assegurar una base sòlida de llenguatge musical , cant coral i el coneixement bàsic de la tècnica de l’ instrument.

— L’opció A on l’alumne farà classe col•lectiva de llenguatge 70m setmanals cant coral 50 m setmanal i classe d’instrument individual ( mòdul de 30 m setmanal)

— L’opció B l’alumne farà classe col•lectiva de llenguatge 70 m setmanal i cant coral 50 m setmanal, sense instrument

— Els alumnes de corda i de vent és poden incorporar desprès d’una prova d’accés a l’orquestra Jove de la Selva ( assaig setmana o quinzenal de 3 hores dissabte al matí).

• Nivell Mitjà ( No reglat) dels 12 al 18 anys (Aula de Música)

A partir dels 12 anys el disseny curricular deixa de ser troncal i es converteix en un programa obert i essencialment optatiu segons l’ interès i la dedicació que vulgui posar-hi cada alumne.

• Grau Professional (Conservatori)

Els alumnes que en finalitzar el Nivell Elemental optin per començar els estudis oficials de Grau Professional hauran de superar la Prova d’accés que anualment convoca el Departament d’ Educació i realitzar íntegrament el currículum que, en aquest cas, determina la pròpia administració. L Escola de Música de Vic aplica el disseny de GP determinat per les disposicions del Departament d’ Educació i ofereix els sis cursos corresponents a aquesta etapa.

• Instruments

Piano, violí, violoncel, flabiol, flauta travessera, clarinet, saxo, guitarra, guitarra elèctrica i bateria.

• La Coral de l’ Aula de Música: Petits Cantaires , i Clau de Sol

La nostra coral està integrada al Secretariat de corals infantils de Catalunya (SCIC), a on ens permet fer trobades amb altres corals d’ arreu , anar a cantar a l ’Auditori de Barcelona , al Palau St. Jordi i d’ altres activitats.

• Orquestra Jove de la Selva

Els nostres alumnes a parit de 1er de grau elemental d’ instrument poden accedir a l’ orquestra. Està formada per 4 grups : grup d’inicis per alumnes de corda i flauta travessera partir de 1er. Grau elemental d’ instrument, el grup de vent, grup de guitarres i el grup de corda grans a partir de 1er Grau mig. Tots els participants d’aquesta orquestra assagen 3 hores cada setmana o cada 15 dies

INICI CURS 2010-2011

Enguany el curs comença el 7 de setembre.

Escola de Música Mestre Lluís Torres

Aula de música de Sant Hilari